Danh mục

Liên kết website

Thông Tin

máy chấm công
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
35/2015/TTBGDĐT 30/12/2015

Hướng dẫn thi đua khen thưởng

Tải về
56/2015/CP 08/06/2015

Đánh giá phân loại công chức, viên chức

Tải về
4068/BGDĐT-GDTrH 17/08/2016

Triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017

Tải về
47/2016/NĐ-CP 25/05/2016

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Tải về
28 /2009/TT-BGDĐT 20/10/2009

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Tải về
Số: 09/2009/TT-BGDðT 06/05/2009

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về
Số: 47/2012/TT-BGDĐT 06/12/2012

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Tải về
Số: 08/TT 20/03/1988

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Tải về
Số: 30/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009

THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

Tải về
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT 15/04/2008

QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải về