Danh mục

Liên kết website

Thông Tin

máy chấm công

THCS LÊ HỒNG PHONG

 

Báo cáo tài chính năm học: 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 08/05/2017 01:40 - Người đăng bài viết: adminlhp
UBND Huyện Đức Trọng                      Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THCS Lê Hồng Phong                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                          ----- & -----
                                                                 Liên Nghĩa, ngày 31 tháng  12  năm 2016
 
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017
I. QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH
     1. Tiền Học Phí
     Dư đầu năm tại trường : 0đ
     Dư đầu năm chuyển sang tại kho bạc : 598.333.965đ
     Thu trong kỳ :389.0000.000đ
     Chi nộp kho bạc :382.000.000 đ
     Rút kho bạc về chi các hoạt động: 457.239.546đ : Trong đó
     Chi cải cách tiền lương: 250.940.910đ
     Chi hàng hóa dịch vụ, hoạt động chuyên môn : 156.727.636đ
     Chi mua sắm, sữa chữa : 44.150.000đ
     Chi khác : 5.421.000đ
     Tồn  tại trường :7.000.000đ
     Tồn cuối năm tại kho bạc : 523.094.419đ
2.Tiền xe đạp
     Dư đầu năm chuyển sang : 3.361.850đ
     Thu trong năm :21.500.000 đ
Chi trong năm : 11.500.000đ .
     Tồn cuốn năm :13.31.850  đ
3.Khuyến học
               Dư đầu kỳ chuyển sang : 453.000đ
               Thu trong kỳ : 20.000.000đ
               Chi trong kỳ :0 đ
               Tồn cuối năm: 20.453.000 đ
4.Tự phục vụ
               Dư đầu năm chuyển sang : 1.487.000đ
               Thu trong kỳ :38.315.000đ
               Chi trong kỳ : 34.496.000đ (  Chi bảng tn, học bạ, cơng dọn vệ sinh)
                Tồn cuối năm  : 5.306.000đ
II. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  (  năm 2016)                                                                                                           Dư đầu năm chuyển sang : 168.742.885đ
Ngân sách đước cấp trong năm  kể cả bổ sung : 8.629.129.365đ
Chi trong năm : 8.436.622.633đ
Trong đó :  - chi thanh toán cá nhân ( lương, phụ cấp,các khoản đóng góp, thưởng, phép…) : 7.425.946.033đ
-   Chi hàng hóa dịch vụ, nghiệp vụ chuyên môn :752.657.200 đ
-   Chi mua sắm sữa chữa : 242.259.000đ
-  Chi khác: 15.742.400đ
-         Tồn cuối năm: 192.506.732đ
III. QUỸ HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
Dư đầu năm chuyển sang : 2.045.500đ
Thu trong kỳ :210.231.000đ
Chi trong năm  : 0đ .
Tồn cuối năm tai kho bac  : 212.27.500đ
 
    KẾ TOÁN                                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Thúy                                                                                           Võ Văn Huy
5. Qũi hội
                   Dư đầu năm chuyển sang : 149.000đ
                   Thu trong kỳ : 146.250.000đ
                   Chi trong kỳ : 109.173.000đ
                   Tồn quỹ đến ngày bàn giao : 37.226.000đ
                  
6. Qũy phô tô
Dư đầu kỳ chuyển sang : 2.638.860đ
                   Thu trong kỳ : 66.334.500đ
                   Chi trong kỳ : 35.228.000đ
                   Tạm ứng : 20.000.000đ ( Quyền)
                   Tồn quỹ đến ngày bàn giao 16/05/2011 :13.745.360đ
7. Qũy huy động
Dư đầu kỳ chuyển sang : 0đ
                   Thu trong kỳ : 131.559.000đ
                   Chi trong kỳ : 127.036.000đ
                   Tồn quỹ đến ngày bàn giao 16/05/2011 :4.523.000 đ
8. Qũy phúc lợi
Dư đầu kỳ chuyển sang : 0đ
                   Thu trong kỳ : 17.706.000đ
                   Chi trong kỳ : 12.590.000đ
                   Tồn quỹ đến ngày bàn giao 16/05/2011 :5.116.000đ
9. Qũy CSVC lớp 9
Dư đầu kỳ chuyển sang : 0đ
                   Thu 10% CSVC phụ đạo tuyển sinh : 14.600.900đ
                   Chi trong kỳ : 14.527.000đ
                   Tồn quỹ đến ngày bàn giao 16/05/2011 :73.900đ
10. Phụ đạo tuyển sinh NH 2010-2011
Thu trong kỳ :  20.948.000đ
11. BD HSG NH 2010-2011
Thu trong kỳ :  15.300.000đ
Các quỹ còn tồn đến ngày 16/05/2011: 188.050.860đ
Đã tạm ứng đến ngày 16/05/2011: 80.046.400đ ( Có bảng đính kèm)
Tồn quỹ tiền mặt đến ngày 16/05/2011: 108.004.460đ
Hiệu trưởng             TTND         Chủ tịch công đoàn               Thủ quỹ cũ (người bàn giao)     
 
 
 
Hồ Thị Thu Hà         Nguyễn Thị Sương            Nguyễn Văn Trọng              Phạm Thị Tùng
 
       Kế toán                                     Thủ quỹ mới (người nhận bàn giao)
 
 
Nguyễn Thị Thúy                                 Phùng Thị Ba
 
BẢNG KÊ TẠM ỨNG CÁC KHOẢN TIẾN ĐẾN NGÀY 16/05/2011
1/  Chi đặt báo phụ nữ 2005 : 750.000đ
 
 

Tác giả bài viết: thcslehongphongdt.edu
Nguồn tin: Nguyễn Thị Thúy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn